Een opdracht voor Studio Hank begint altijd bij gedegen vooronderzoek om zo een helder beeld te krijgen van doelgroep, doelstelling en uitgangspunten.
Deze uitkomsten vormen vervolgens de kaders voor het design concept. Een storyline of thematiek naadloos passend bij de behoefte van de klant en geschikt om een volledige design invulling te geven.

Op basis van het concept gaan de designers van Studio Hank aan de slag om alle elementen door te vertalen naar een origineel doeltreffend design. De designers van Studio Hank zijn er in gespecialiseerd om keer op keer een telkens weer in een passend en eigentijds design te ontwikkelen.

Conceptbewaking tijdens de uitvoering van projecten, het inspringen bij veranderingen tijdens het bouwproces advies op locatie, Studio Hank beschikt over alle disciplines om de verschillende projecten tot een succesvol einde te brengen.